İnfluencer Nedir?

Akademik

Küresel Medyada Oryantalizm

Akademik
Per | Medya ve Algı Yönetimi

Medya ve Algı Yönetimi

Kitle iletişim araçlarından radyo, televizyon ve yazılı basının, halk adına gerçeği ve doğruyu aradığı; bulduklarındaysa gerçekleri halka sunduğu ve ...
Akademik