lindy hop | Politik Bir Eylem Olarak: Dans
Sanat

Politik Bir Eylem Olarak: Dans

Dans Kavramının Gelişimi İlk çağlardan günümüze kadar “Dans”, bedenin kendini ifade etmesidir. Dini/inançsal, sosyal, ekonomik, politik pek çok noktada kişinin kendini ifadesi için ...