pexels brett jordan 5003397 1 | Müziğin İnternet Yolculuğu
Kültür

Müziğin İnternet Yolculuğu

Müziğin kaydedilip evlerimize girmesinden günümüz streaming platformlarına kadar müzik dinleme alışkanlıklarımız yıllar içinde çokça değişime uğradı. Bu değişimin en önemlisi de internetle birlikte ...
narkissos | Narsisizm ve Narsisizm Kültürü
Edebiyat

Narsisizm ve Narsisizm Kültürü

Narsisizm Nedir? Öncelikle narsisizmin karşılığının ‘özseverlik’ olduğunun belirtilmesi gerekmektedir. Türk Dil Kurumu narsisizmi “kişinin kendi bedensel ve ruhsal benliğine karşı duyduğu hayranlık ve ...
Yunan-Mitolojisini-Anlamak
Kültür

Yunan Mitolojisine Giriş

Yunan Mitolojisi ve Yorumlama Yunan mitolojisinin neleri kapsadığına değinmeden önce ‘Mitoloji’ kelimesinin kökenine inmek gerekmektedir. Mitoloji sözcüğü, Yunanca masal anlamına gelen ‘Mythos’ ile ...
lindy hop | Politik Bir Eylem Olarak: Dans
Sanat

Politik Bir Eylem Olarak: Dans

Dans Kavramının Gelişimi İlk çağlardan günümüze kadar “Dans”, bedenin kendini ifade etmesidir. Dini/inançsal, sosyal, ekonomik, politik pek çok noktada kişinin kendini ifadesi için ...