Kültür ve İletişim Bilimleri, Türk-Alman Üniversitesi
7

Kültür ve İletişim Bilimleri Bölümü Hakkında

Kültür ve İletişim Bilimleri Bölümü, Türkiye’de ilk kez Türk-Alman Üniversitesi tarafından açıldı ve 2016’da öğrenci kabulüne başladı. 2016’da taban başarı sıralaması ortalama 51 bin iken, şu anda 10 bin civarlarında ve üniversiteye devamlı artan talep nedeniyle daha da düşeceği tahmin ediliyor. Bölüm, öğrencilerine Almanya’da eğitim görme imkanı sunuyor.

Bölümün açılma amacı kısaca; Türkiye’deki ve Almanya’daki şirket ve kurumların, Almanca ve Türkçe bilen, Kültür ve İletişim alanlarına hakim olan  akademisyen ve çalışan ihtiyacını karşılamak.

Kültür ve İletişim Bilimleri Genel Tanıtımı

Kültür ve İletişim Bilimleri bölümü, dört senelik bir lisans programı olan ve mezunlarına temel bir bilimsel eğitim fırsatı sunarken aynı zamanda Türk-Alman kökenli veya uluslararası düzlemdeki firma ve kurumlarda meslek sahibi olma imkanı sağlamaktadır.

Bu bölümde okuyan öğrenciler, hem kültür hem de iletişim bilimleri alanında temel mesleki bilgileri edinme olanağı yakalarken, program kapsamında bu iki disiplin ortak konular ve yarıyıl ana konuları ekseninde birbiriyle ilişkili hale getirilir. Projeleri stajlarla ilişkili olarak yapmak da sunulan olanaklardan birisidir. Bölümdeki derslerin yaklaşık üçte biri Almanca olarak verilmektedir.

Bölümün temel bilimsel konsepti, öğrencilere –seçilen sorunsallar ve farklı teorik bakış açıları üzerindenkültürel bağlamlar üzerinde düşünme ve iletişim kurabilme temel becerisi kazandırmak üzerine kuruludur. Programın odak noktasında, kültürel varlıkların birbirini karşılıklı olarak etkileyen değişim, dönüşüm ve etkileşim süreçleri ve çağdaş medya dünyasının –özellikle yeni medya alanındaki– yüksek dinamik karakteri yer alır. Bu iki taraflı dinamiğin bilimsel olarak hakkını verebilmek için kültür ve medya tarihi ile kültürel bilginin uzun vadeli aktarımı konularında  köklü bir eğitim verilmek zorundadır. Bu konsept, aynı zamanda bölümün içerdiği iki alanın neden birlikte sunulduğu sorusunun da cevabı niteliğindedir.

Kültür ve İletişim Bilimleri Tavan/Taban Puan ve Başarı Sıralamaları

Kültür ve İletişim Bilimleri bölümünün taban sıralaması, 2020 yılında ortalama 6500 olarak, 2019 yılında ise 10.698 olarak açıklandı. 2018 senesinde ise bölümün taban sıralaması 30.165 idi.

Bölümün 2019 senesindeki kontenjanı 37 olarak belirlendi, bölüm ayrıca Almanca eğitim veren liselerden gelen öğrenciler için özel olarak 3 kontenjana ve okul birincileri için de 1‘er kontenjana sahip.

Uluslararası Bağlar

Kültür ve İletişim Bilimleri bölümü, mezunlarına hem Türkiye hem de Almanya’da iletişimle alakalı çeşitli mesleklerde kendi işlerini kurabilecek bir donanım edinme imkanı sağlar. Bölüm aynı zamanda iki ülkedeki yüksek lisans programlarında alınması düşünülen eğitimler için bir temel teşkil etmektedir. Bir „Türk-Alman“ üniversitesi olarak TAÜ’nün hususi karakterine uygun olarak öğrenciler öğrenimlerinin bir kısmını Almanya’daki partner üniversitelerden birinde burslu yaz okulu –ya da istenildiği takdirde– Erasmus değişim programı çerçevesinde Almanya’da tamamlayabilecekleri gibi, eğitimlerinin üçüncü yılında Türk-Alman Üniversitesi ve bölümün partner üniversitesi olan Bayreuth Üniversitesi arasında yapılan anlaşma kapsamında çift diploma (Doppeldiplom) programı ile Bayreuth’a burslu olarak gönderilip, eğitimlerinin üçüncü yılını Bayreuth Üniversitesi’nde başarı ile tamamladıktan sonra çift diploma sahibi olabilirler. İmkan bulunması durumunda Almanya’da staj imkanları da seçenekler arasındadır.

Bölümün amacı –Türkiye ve Almanya’daki yüksek lisans programlarında alınacak eğitim dışında Türk-Alman ve dolayısıyla uluslararası ölçekteki firmaların yönetiminde ve resmi kurumların üst makamlarında görev alabilecek mesleki yeterlilik kazandırmaktır. Almanya’da bulunan Türk firmaları ya da Türkiye’de bulunan Alman şirketleri ile her iki ülkenin bakanlıkları, dernekleri ve kültür enstitüleri de bu çerçeveye dahildir.

Kültür ve İletişim Bilimleri bölümünün yürütülmesinden Almanya tarafında  Kültür Bilimleri Fakültesi’nden Prof. Dr. Ralf Behrwald tarafından temsil edilen Bayreuth Üniversitesi sorumludur.

(Bu kısımda genellikle Türk-Alman Üniversitesi / Kültür ve İletişim Bilimleri / Tanıtım sayfasından alıntı yapılmıştır.)

Türk-Alman Üniversitesi

Türk-Alman Üniversitesi

Akademik Eğitim

Kültür ve İletişim Bilimleri Bölümünde verilen eğitim, alanında uzman ve yetkin akademisyenler tarafından verilmektedir. Ayrıca üniversitenin diğer bölümlerinde de olduğu gibi, bölümün akademik kadrosu Almanya tarafından DAAD (Alman Akademik Değişim Servisi) ile desteklenmekte, bölüm akademisyenlerinin yaklaşık üçte biri Alman akademisyenlerden oluşmaktadır.

Bölümde yaklaşık 15-20 kişilik sınıflarda eğitim verilmesinden dolayı, öğrenci ile akademisyen arasındaki mesafe diğer üniversitelere nazaran çok çok daha az olmakta ve böylece daha interaktif bir öğrenme ortamı sağlanmaktadır. Bölümdeki akademisyenler genel olarak klasik ezberci yaklaşımdan uzak, daha çok öğrencinin yorumlama ve anlama kabiliyetini geliştirecek öğretim tekniklerine odaklanmaktadırlar.

İlk sınıfta teorik ve temel olarak başlayan eğitim programı, son sınıfa doğru pratikleşmekte ve bölüm öğrencisine kültürel bağlamları anlama kabiliyeti ve kültürlerarası iletişim yetenekleri kazandırmaktadır.

Bayreuth Üniversitesi / Kültür ve İletişim Bilimleri Partner Üniversitesi

Bayreuth Üniversitesi / Kültür ve İletişim Bilimleri Partner Üniversitesi

Yurt Dışı Olanakları

Türk-Alman Üniversitesi, kuruluş amacının da beraberinde getirdiği Almanya bağları sayesinde Avrupa ile çok güçlü ilişkileri bulunan bir üniversitedir. Bu bağlamda, Kültür ve İletişim Bilimleri Bölümü öğrencileri çeşitli program ve imkanlar ile yurt dışı deneyimi yaşayabilmektedirler. Hazırlık bitiminde başarılı öğrencilerin yüksek dil öğrenimi için 1 ay boyunca yüksek miktarda hibe ile Almanya’ya dil öğrenimine yollanmaları dışında, bölümün öğrencileri de birçok farklı şekilde yurt dışında eğitim görebilmektedirler.

● Yaz Okulları ve Çalıştaylar (Workshoplar)

Bölüm öğrencileri, Türk-Alman Üniversitesi’ndeki öğrenim süreleri boyunca, akademisyenleri tarafından uygun görüldüğü durumda Almanya’da 1 ya da 1,5 ay süre ile çalıştaylar (workshoplar) düzenleyebilmektedirler.

● Erasmus+ ve Erasmus Stajı

Bölüm öğrencileri Erasmus ile Avrupa’da eğitim görebilirler. Türk-Alman Üniversitesi, diğer üniversitelerin aksine öğrenci sayısına oranla yüksek Erasmus kontenjanı sunmaktadır. Kültür ve İletişim Bilimleri Bölümünün 2019-2020 yılları için belirlenen Erasmus Kontenjanı 8‘dir. Daha fazla bilgi için tıklayınız.

● Çift Diploma (Doppeldiplom) Programı

Türk-Alman Üniversitesi, kuruluşu itibari ile Almanya ve Alman üniversiteleri ile sıkı bir bağ içerisindedir. Her bölümün Almanya’da bir partner üniversitesi bulunmaktadır. Kültür ve İletişim Bilimleri Bölümünün ise Almanya’daki partner üniversitesi Bayreuth Üniversitesi‘dir. İki üniversite arasında yürütülen özel çalışmalar neticesinde, bölüm öğrencileri üçüncü sınıfa geldiklerinde, başarılı öğrencilerden 10’u Almanya’da Bayreuth Üniversitesi’nde 1 yıl burslu eğitim görme imkanı kazanırlar. Almanya’daki eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler, döndüklerinde son senelerini de tamamlayarak çift diploma sahibi olurlar, yani hem Bayreuth Üniversitesi’nden hem de Türk-Alman Üniversitesi’nden diploma edinmiş olurlar. Çift diploma imkanlarıyla ilgili, kulübümüzün Almanya’daki bölüm koordinatörü Ralf Behrwald ile yaptığı röportaja buraya tıklayarak ulaşıp, bu konuda daha detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Türk-Alman Üniversitesi, 2019

Türk-Alman Üniversitesi, 2019

Lisans Sonrası Kariyer İmkanları

Mezun olduktan sonra Türkiye’de ve özellikle Almanya’da öğrencilerin öğrenimlerine devam edebilecekleri birçok yüksek lisans programı mevcut, bu yüksek lisans programlarının Türk-Alman Üniversitesi’ndeki karşılığı ise Kültürlerarası Yönetim Yüksek Lisans Programıdır. Öğrenciler yurt dışında ya da Türkiye’de yüksek lisans eğitimi alarak kariyerlerini daha spesifik olarak belirleyebilecekleri gibi, lisans sonrasında da Avrupa ve Türkiye’de birçok kariyer imkanına sahip olabilmektedirler. Bu bölüm, temel bir lisans olup, mezun ettiği öğrencileri diğer belli lisans programları gibi (örn. Bilgisayar Mühendisliği) ünvanlandırmamakta (örn. Bilgisayar Mühendisi), bundan dolayı mezun öğrenciler kendi yeteneklerine, becerilerine ve isteklerine göre kendi mesleklerini çok geniş bir yelpazeden kendileri belirlemektedirler.

Örnek olarak, bölüm mezunları; gazete, dergi, radyo-televizyon, internet, sosyal medya mecralarında, sivil toplum kuruluşlarında, haber ajanslarında, büyük elçiliklerde, bakanlıklarda, şirketlerin ilgili departmanlarında ve uluslararası firmalarda çalışma imkanı bulabilirler. Bölüm mezunları ayrıca kültür yönetimi, turizm ve kültür planlamacılığı gibi iş alanlarında da istihdam bulabilmektedirler.


Not: Yorum olarak sorduğunuz sorulara itina ile cevap vermeye çalışacağız. 🙂
4
Aklınızda yanıtlanmamış bir sorunuz var mı?x

Selman Şeref
Türk-Alman Üniversitesi'nde Kültür ve İletişim Bilimleri öğrencisi. Sinema ve fotoğraf meraklısı, Webmaster. // Mezun '21

Bunlar da ilgini çekebilir

Abone Ol
Bildir
guest

7 Yorum
En çok oylanan
En yeni En eski
Satır içi geri bildirimler
Tüm yorumları gör