Küresel Medyada Oryantalizm

Akademik
Oryantalizm

Oryantalizm Nedir?

Kökeni güneşin doğuşunu ifade eden ‘oriens’ sözüne dayanmaktadır ve coğrafi bağlamda da doğu anlamına gelmektedir. Orient kelime ...
Eğitim